Kliknij i umów badania tel. 601 564 736

lekarz medycyny pracy Włodzimierz Graczyk
Szczecin ul.Bolesława Śmiałego 1/2

Proszę o wcześniejsze umawianie wizyt tel. 601 564 736

Oferta gabinetu lekarza medycyny pracy Włodzimierza Graczyka dotyczy :

 • badań wykonywanych przed zatrudnieniem pracownika albo w przypadku zmiany na stanowisku pracy (są to badania wstępne)
 • badań ,do których zobowiązane sa osoby w ramach wykonywania pracy na określonym stanowisku (badania okresowe)
 • przeprowadzania badań dla pracowników ,którzy przebywali na zwolnienie dłużej niż 30 dni (badania kontrolne)
 • badań sanitarno epidemiologicznych
 • badań dla osób starających się o posiadanie broni
 • badań wstępnych i okresowych pracowników ochrony
 • badań marynarzy
 • badań dla osób ubiegających się o prawo jazdy
 • badań profilaktycznych kierowców zawodowych

W przypadku badań wstępnych,okresowych i kontrolnych ,przeprowadzenie ich jest obowiazkowe. Na takie badania kieruje pracodawca.Koszty z tym związane także ponosi pracodawca.
Skierowanie na badania profilaktyczne medycyny pracy powinno :

 • zawierać dane o stanowisku pracy,co do którego powinny być wykonane badania
 • zawierać pieczątkę,dane firmy
 • być wystawione przez pracodawcę

Oprócz tego możliwa jest wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy,czy delegacja na posiedzenie komisji BHP.