Kliknij i umów badania tel. 601 564 736

Badania kierowców
lekarz medycyny pracy Włodzimierz Graczyk
Szczecin ul.Bolesława Śmiałego 1/2

Proszę o wcześniejsze umawianie wizyt tel. 601 564 736

W ramach badania lekarskiego dokonywana jest ocena stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku istnienia przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

W zakresie badania uwzględniane są także schorzenia ,które mogą mieć wpływ na stanowienie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,jakie mogą mieć miejsce w przypadku kierowania pojazdami przez tę osobę.

Poza przypadkami określonymi w ustawie osoba może być także skierowana na konsultacje do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa.Może być także konieczne przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych.

Ma to na celu ocenę ewentualnego schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych,które moga mieć wpływ na prowadzenie pojazdu przez badanego.

Końcowym etapem badania jest wystawienie orzeczenia lekarskiego.