Kliknij i umów badania tel. 601 564 736

Badania na broń
lekarz medycyny pracy Włodzimierz Graczyk
Szczecin ul.Bolesława Śmiałego 1/2

Proszę o wcześniejsze umawianie wizyt tel. 601 564 736

Wykonuję badania lekarskie dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń w celach:

  • ochrony osobistej lub ochrony osób i mienia
  • sportowych
  • łowieckich
  • kolekcjonerskich
  • pamiątkowych
  • szkoleniowych

Badania takie obejmują :

  • ogólną ocenę stanu zdrowia
  • badania specjalistyczne i pomocnicze,jeśli są konieczne

Końcowym efektem badań jest wydanie orzeczenia lekarskiego.Pozytywne orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń.

Takie orzeczenie, osoba chcąca otrzymać pozwolenie na broń, powinna przedłożyć w terminie 2 miesięcy od daty jego wydania właściwemu organowi Policji.
Orzeczenia lekarskie odnoszące się do pozwolenia na broń są ważne 5 lat.