Kliknij i umów badania tel. 601 564 736

Badania ochroniarzy
lekarz medycyny pracy Włodzimierz Graczyk
Szczecin ul.Bolesława Śmiałego 1/2

Proszę o wcześniejsze umawianie wizyt tel. 601 564 736

Badania pracowników ochrony fizycznej i mienia wykonywane są na wniosek osoby ,która zgłasza się na takie badanie lub pracodawcy,który wówczas wydaje skierowanie na takie badania.

Badania wykonywane są co do zasady co 3 lata.Okres ten może zostać skrócony, gdy z orzeczenia lekarskiego wynika,że badanie ma być wykonane wcześniej lub jeśli niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwała dłużej niż 6 miesięcy.

Badania lekarskie w tym przypadku obejmują :

  • ogólne badanie stanu zdrowia
  • badania specjalistyczne ,jak np. badanie okulistyczne
  • inne badania specjalistyczne lub pomocnicze w przypadku stwierdzenia ,że są one konieczne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony ficzycznej

Po przeprowadzeniu badania wydawane jest orzeczenie lekarskie.