Kliknij i umów badania tel. 601 564 736

Badania okresowe
lekarz medycyny pracy Włodzimierz Graczyk
Szczecin ul.Bolesława Śmiałego 1/2

Proszę o wcześniejsze umawianie wizyt tel. 601 564 736

W przypadku badań okresowych skierowanie wypisuje pracodawca i także on ponosi koszty takich badań.
W miarę możliwości ,badania takie przeprowadzane są w godzinach pracy ,a pracownikowi należy się wynagrodzenie za ten czas.

Celem badań okresowych jest stwierdzenie czy nie zaszły zmiany w stanie zdrowia pracownika od ostatniego badania,a które uniemożliwiałyby wykonywanie mu pracy na określonym stanowisku pracy.Przeprowadzane są, w zależności od charakteru pracy wykonywanej przez pracownika.
Termin następnych badań określa lekarz medycyny pracy.

Okresowym badaniom lekarskim podlega każdy pracownik niezależnie od tego,jaką pracę wykonuje.
Wykonywanie pracy nie może być rozpoczęte bez ważnych badań okresowych.Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi zarówno pracodawca, jak i pracownik.Pracodawca ,który dopuści pracownika bez ważnych badań okresowych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy,może zostać ukarany karą grzywny.

W przypadku ,gdy pracownik odmawia poddania się takim badaniom,pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy z takim pracownikiem.