Kliknij i umów badania tel. 601 564 736

Badania marynarzy
lekarz medycyny pracy Włodzimierz Graczyk
Szczecin ul.Bolesława Śmiałego 1/2

Proszę o wcześniejsze umawianie wizyt tel. 601 564 736

W ramach praktyki lekarskiej wykonuję badania medycyny pracy dla :

  • marynarzy
  • kandydatów na marynarzy
  • kandydatów do Akademii Morskiej

Aby móc pracować na statkach żeglugi śródlądowej konieczne jest stwierdzenie braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania takiej pracy.
W tym celu osoba - w zależności od aktualnych potrzeb - powinna poddać się badaniom :

  • wstępnym
  • okresowym
  • doraźnym
  • kontrolnym

Efektem przeprowadzanych badań jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego o zdolności albo niezdolności do pracy na statkach w żegludze śródlądowej