Kliknij i umów badania tel. 601 564 736

Badania wstępne
lekarz medycyny pracy Włodzimierz Graczyk
Szczecin ul.Bolesława Śmiałego 1/2

Proszę o wcześniejsze umawianie wizyt tel. 601 564 736

Wstępnym badaniom medycyny pracy podlegaja :

  • osoby nowo przyjmowane do pracy
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy ,którzy są przenoszeni na stanowiska pracy, gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Z badań wstępnych zwolnione są osoby,które są ponownie przyjmowane do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko pracy lub stanowisko o takich samych warunkach pracy.

Warunkiem zwolnienia z takich badań jest zawarcie umowy z pracodawcą w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy lub wygaśnięciu tej umowy.
Oprócz tego warunkiem tutaj jest to ,aby poprzednie orzeczenie nie straciło ważności.

Końcowym etapem badania wstępnego jest wydanie orzeczenia lekarskiego, w którym określa się także termin kolejnego badania.Brane są tutaj pod uwagę warunki pracy,w jakich przyjdzie osobie pracować oraz stan zdrowia badanego.