Kliknij i umów badania tel. 601 564 736

Badania kontrolne
lekarz medycyny pracy Włodzimierz Graczyk
Szczecin ul.Bolesława Śmiałego 1/2

Proszę o wcześniejsze umawianie wizyt tel. 601 564 736

Badania kontrolne wykonywane są u pracowników ,którzy byli niezdolni do pracy z powodu choroby przez 30 dni.Po tym okresie obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie na takie badania pracownika,celem stwierdzenia czy nie ma przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracy,które wcześniej zajmował.

W wypadku gdy w takich badaniach zostało stwierdzone ,że pracownik nie może już wykonywać pracy na określonym stanowisku,obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie do wykonywania pracy na określonym stnaowisku, którego orzeczenie dotyczy.

Skierowanie na badania kontrolne wypisuje pracodawca.Tak samo, to na pracodawcy ciąży obowiązek pokrycia kosztów takich badań.
Jeśli badania kontrolne przeprowadzane są w czasie pracy,pracownikowi należy się wynagrodzenie w normalnej wysokości.
Pracodawca powinien także zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy w tym czasie.

Konieczność przeprowadzenia takich badań określa kodeks pracy.